ISO 14001 Begeleiding

ISO 14001 is een NEN Norm voor het milieumanagement van uw organisatie. In 2015 is deze norm vernieuwd en ligt de nadruk nu meer op het management en de risicoanalyse van uw bedrijf op het gebied van milieu. De context analyse speelt hierbij een belangrijke rol, waarin u alle interne en externe issues afweegt op basis van de eventuele risico’s en kansen.

WQM kan het volledige traject naar ISO 14001 certificering voor u begeleiden. Heeft u genoeg capaciteit en deskundigheid in huis om het traject zelf te begeleiden, dan kunt u ons ook inschakelen voor een deel van het certificeringstraject. Voor een totale begeleiding, van nulmeeting tot en met de begeleiding van uw certificering audit, werken wij met een aanneemsom, waarmee u precies weet wat u van ons kunt verwachten en voor welke prijs. Door onze jarenlange ervaring in diverse branches weten wij waar auditors op letten en wat zij u tijdens een audit kunnen vragen. Van ons kunt u daarom een goede voorbereiding op het vooronderzoek en de certificering audit verwachten. In het 25 jarig bestaan van WQM hebben al onze klanten hun certificaat behaald en daar zijn wij trots op.

 

Neem contact op en maak een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een van onze adviseurs. Op basis van een persoonlijk gesprek kunnen wij u een offerte op maat aanbieden.

 

> contactformulier 

WQM advies ISO 14001 begeleiding certificering ISO14001
Diesel Gas
Solar Panel Installation
Car Park
Extra begeleiding en training

 

Naast ons basispakket bieden wij u de mogelijkheid voor extra begeleiding en training. Uit ervaring weten wij dat organisaties niet altijd de tijd kunnen vrijmaken die nodig is om het certificaat te behalen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van nieuwe (milieu)formulieren, het updaten van functieomschrijvingen, het uitvoeren van een ARBO RI&E en het opstellen van een W&R-overzicht met alle voor u geldende wet- en regelgeving.

Daarnaast kunnen wij een ISO-presentatie en een training voor uw medewerkers verzorgen en bieden wij de directie de optie om een audit-training te krijgen. Met deze training bent u extra goed voorbereid op het vooronderzoek en de certificering audit. 

Extra begeleiding en training bieden wij u aan op regiebasis en voor een gereduceerd uurtarief. Van te voren krijgt u altijd een duidelijke prijsopgave waardoor u precies weet wat u van ons aan extra begeleiding en training kunt verwachten en voor welke prijs. 

Gas Pressure Gauge
Chemical Plant
Semi-Truck on Overpass
Workers at Gas Plant
green papers
ISO 14001

 

Ons basispakket ISO 14001 bestaat uit de begeleiding van uw totale ISO traject. De onderdelen die u hiervoor kunt verwachten zijn:

ISO-quickscan: op basis van onze quickscan ontvangt u van ons een duidelijke actielijst en weet u waar uw organisatie staat ten op zichtte van de ISO-norm en eisen.

Managementsysteem Guideline: op basis van onze interviews met de directie en uw medewerkers maken wij voor u een compleet managementsysteem guideline, waarin alle normonderdelen in terug komen.

Interne audit met verslag: afhankelijk van de omvang van uw organisatie doen wij een of meerdere interne audits binnen uw organisatie. Hiervan ontvangt u een overzichtelijk verslag met duidelijke acties.

Contextanalyse/stakeholdesanalyse: voor onze klanten hebben wij een model voor een effectieve analyse ontwikkeld. De contextanalyse is een belangrijk en verplicht onderdeel van de ISO-norm.

 

Managementreview (directiebeoordeling): met uw input stellen wij voor u een compleet managementreview op, inclusief uw milieuaspectenregister.

Advies: over welke certificerende instelling en auditor het beste bij uw organisatie past. 

Begeleiding: van het vooronderzoek (fase 1) en van de certificering audit (fase 2). Uit ervaring weten wij dat het altijd positief overkomt en goed werkt als er een ISO adviseur bij het vooronderzoek en de certificering aanwezig is.